Duális képzés

Az Echo Network Koordinációs, Beruházó és Finanszírozó Zrt. által fenntartott, több önálló cégből és társadalmi szervezetből álló holding fejlesztő programjain és szolgáltatásain keresztül 20 éve segíti a magyar társadalomban jelentkező problémák kezelését. A cégcsoport általános és célzott fejlesztési koncepciók, stratégiai tervek kidolgozásával, kutatási programokkal, képzési projektekkel és innovatív társadalmi szolgáltatások szervezésével segíti elő a helyi közösségek életét. Az Echo Network alapelve, hogy a helyi közösség igényeihez leginkább igazodó, fenntartható humán szolgáltatásokon, hosszabb projekteken és eseti akcióprogramokon keresztül, felkészült munkatársakkal, esetenként önkéntesek és gyakornokok bevonásával érje el alapítói céljait. 

Az Echo Network a társadalmi szolgáltatások mellett sokszínű, ágazatközi projekteket is megvalósít, egy-egy probléma köré összegyűjtve több terület szakembereit, akik együtt innovatív szemléletmóddal újszerű válaszokat tudnak adni megoldandó társadalmi problémákra. Saját kezdeményezésű, társadalmi célokat szolgáló, humán szemléletű programjainkban szerves egységet alkot a kutatás, a fejlesztés és az innováció egy sajátos területen, a társadalmi szolgáltatások szervezésében. Innovatív programokat dolgozunk ki társadalmi problémákra az ifjúságügy, a felzárkózás, az életminőség javítás, a fenntartható környezet, a munkanélküliség, az oktatás, az újszegénység és a műemlékügy területén. Programjainkhoz további együttműködő partnereket vonunk be az állami, önkormányzati és vállalati szektorból. A feltárt problémáknak, kutatási eredményeinknek, fejlesztéseknek és innovatív megoldásoknak a legnagyobb célirányos nyilvánosságot tudjuk biztosítani. Tematikus konferenciákat, szakmai műhelyeket szervezünk, újságot, szakmai folyóiratot, módszertani útmutatókat adunk ki. Az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat érdekében szolgáltató irodákat, bázis pontokat, intézeteket működtetünk. Támogatjuk az Echo céljaival megegyező, ahhoz kapcsolódó más szervezetek, intézmények, tevékenységét, programjait. Tudásbázist hoztunk létre a folyamatos megújulás elősegítésére, szakkönyvtárat és képző központot működtetünk. A saját tudásbázisunk kiegészítésére ez együttműködésekbe bevont szakemberek tudására is építünk.

Az Echo Network lehetőséget teremt fiatal, pályakezdő szakembereknek arra, hogy gyakorlatot szerezzenek konkrét projektekben dolgozva, a napi munkába bekapcsolódva. Ennek érdekében cégcsoportunk pályakezdőket mentorál és gyakorlati helyként vesz részt a duális képzésben.
 

 

 


 

További információ a duális képzésről Domokos Tamástól kérhetők a tdomokos@echomail.hu címen.

 
 
Oldal nyomtatása